İçerik Detay

Mikro Dalga Yöntemiyle Gıdalarda Kurutma ve Proses İşlemleri

  •  17.04.2019
  •  

Mikro Dalga Yöntemiyle Gıdalarda Kurutma ve Proses İşlemleri

 

 An-Ka Analiz ve Kalite Kontrol - İbrahim Bağış

 

Linn High Therm GmbH firması 35 yıldır laboratuar fırınları ve indüstriyel fırınlar konusunda uzmanlaşarak, geçtiğimiz yıllarda özellikle mikrodalga yöntemiyle gıdaları kurutmada önemli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulundu. 5.8 GHz. Magnetron ile mikrodalga generatörü geliştirerek yeni bir gelişme gösterdi. Özellikle pirinç, fındık, buğday, mısır ve benzer gıdaların proseslerinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Mikrodalgaların kullanılması; enerji, zaman ve insan gücü maliyetlerini en aza indirgeyerek kurutma ve sterilizasyon prosesinde gelişmeler ortaya çıkardı.

Linn High Therm firması son 15 yıldır mikrodalga ısıtma yöntemiyle seramik, porselen, refraktör malzemeler, metal ve tıpa(cork) alanındaki kurutma ve nem alma tecrübesini gıda uygulamalarında kullanmaya başladı. Alföldi Cereals Inc. gibi tanınmış pirinç, buğday ve mısır işleyen firmalar Linn High Therm firmasının mikrodalga kurutma sistemini seçmiş bulunuyor ve 300 kg/saat ile 1.5 ton/saat kurutma kapasitesi ile pirinç ve benzeri gıdaların kurutma ve prosesinde lider oldu.

Linn High Therm firması ayrıca mikrodalga kurutma ile hızlı pişen pirinç geliştirerek çok önemli bir buluşa imza attı. Paketlenmiş halde pirinç ambalajında mikrodalga fırın içinden bantlarda hareket ederek kısa bir zaman içinde kurutma (veya nem alma) işlemi tamamlanabilmekte. Pirincin işleme girdiği bu ısıl işlem sırasında tünel fırın içinde el değmeden taşınmakta ve kolilenmekte. Klasik yöntemle birkaç saat olan bu nem alma işlemi, mikrodalga ile yalnızca yarım saat civarında sonuçlanmakta ve çok büyük bir enerji ile zaman kazancı olmakta. Yalnızca pirinç için değil, tüm benzer gıdaların nem alma ve kurutma işlemlerinde kullanılan bu yöntem gıda prosesinde çok önemli bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Üstelik mikrodalga prosesi ile kurutulan pirinç ve benzeri ürünler çok daha kaliteli ve pazardaki değeri daha yüksektir.

Mikrodalga kontinous fırınlarda gıda ürünlerinin çok hijyenik koşullarda istenilen oranda nemi alınabilmektedir. Klasik kurutma ve nem alma teknolojileri hem zaman, hem enerji açısından çok pahalıya gelmektedir. Ayrıca mikrodalga teknolojisi ürünün rengini, doğal görümünü, tadını olumlu etkileyip, klasik teknolojide sorunlar yaşanmaktadır. Pirinç, kayısı, kırmızı biber, incir, fındık,fıstık gibi ürünlerde başarılı bir şekilde mikrodalga teknolojisi kullanılmıştır. Klasik teknolojide, taneciğin mikro yapısı değişmektedir. Mikrodalga ile yapılan kurutmada tanecik doğal yapısı korunmaktadır. Bakteri oluşumu mikrodalga ile engellenmekte ve ürünün ihracatında sorunlar ortadan kalkmaktadır. Doğa ile uyumlu mikrodalga teknolojisi, çevre dostu olup dünyada pek çok tanınmış firma bu teknolojiyi üretim tekniklerine dahil etmektedir.