İçerik Detay

 

GIDA ANALİZ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUARINDA BULUNAN

GENEL CİHAZLARIN LİSTESİ

 

Malzeme Cinsi

Açıklama

Dijital Refraktometre

% Brix değeri kırılma indisi için kullanılır.

Ultrasonik Banyo

Dezenfektasyon ve temizleme işlemlerinde

Halojen Nem Tayin Cihazı

Numunenin nem tayini için kullanılır.

Rotary Evaporatör

Döner Buharlaştırıcı-Çözücülerin buharlaştırılması ve yoğunlaştırılması amacıyla-destilasyon

Orbital Çalkalayıcı

Numune çalkalama ve homojenizasyon amacıyla kullanılır.

Su Banyosu

Homojenizasyon,genel kimya ve biyolojik çalışmalarda

Soğutmalı İnkübatör

Sterilizasyon amacı ile kullanılır.

Deepfreeze

Muhafaza ve bozulmaya karşı kullanılır.

Santrifüj

Çözeltileri çöktürülmesi ve ayrıştırılması

Kül Fırını

Bakteriyolojik ve Kalite kontrol deneylerinde kullanılır.

Saf Su Cihazı

Suyun damıtılması amacı ile-distile su eldesi için kullanılır.

Binoküler Mikroskop

Analiz görüntüleme ve büyütme amaçlı

pH Metre

İletkenlik,sıcaklık ve Ph ölçümünde

Vakum Pompası

Vakum amacıyla kullanılır.

Vakumlu Etüv

Sterilizasyon Amacıyla kullanılır.

Otoklav

Basınçlı buhar kullanılarak Sterilizasyon amacıyla kullanılır.

Erime Tayin Cihazı

Erime noktası tayini amacıyla kullanılır.

Buzdolabı

Malzemeleri muhafaza etmek için kullanılır.

Sedimantasyon Cihazı

Çöktürme amacı ile kullanılır.

Değirmen

Öğütme amacı ile kullanılır.

Homojenizatör

Homojenleştirme amacı ile kullanılır.

Hassas Terazi

Ölçüm ve Tartım amacı ile kullanılır.

Elektroforez

Saflaştırma,molekül ağırlığı,enzim izoenzimlerin saptanması için

TDS Gaz Kromatografisi

Bir karışımda bulunan maddeleri ayırmak amacı ile

Viskozimetre

Sıvıların akışkanlığını ölçmek amacı ile

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Isıtma ve karıştırma amacı ile kullanılır.

Spektrofotometre

Dalga boyu aralığı,Absorbans ve konsantrasyon ölçümü

Keldahl Protein Cihazı

Kjeldahl Metodu ile protein tayin cihazi amacı ile

Soxhlet Yağ Tayin Cihazı

Yağ miktar tayininde  kullanılır.

Süt ve Genel El tipi Refraktometre

Kullanılan numunenin %Brix değeri ölçmek amacı ile

Vorteks

Deney Tüplerine konan solusyonların karıştırılması amacı ile

HPLC

Kimyasal Analizler için(şeker,amino asit,organik asit v.s.)

Renk ölçüm cihazı

Renk tayini amacıyla kullanılır.

Bulaşık Makinası

Yıkama ve sterilizasyon amacı ile kullanılır.

 

 

 Kimya ve Teknoloji

   Laboratuarı İçin

Sıvı-basınç kromatografisi, Dondurarak kurutma cihazı, Homojenizatör, Viskozimetre, protein elektroforezi, Basınçlı Yağ ekstraksiyon cihazı

 

Protein saflaştırılması, liyofilizasyon, gıdalarda yağ tayininde

kullanılır.

 

 

  Kimya ve Teknoloji

    Laboratuarı İçin

 

HPLC, Renk ölçer, Sertlik ölçer, Gaz ölçer

 

 

 

Organik asitler ve Şeker tayini, Gıdalarda renk ve tekstür ölçümü, Gıdalarda solunum hızının ölçülmesi

 

 

 

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Soğutmalı santrifüj, Soğutmasız santrifüj, UV/Vis spektrofotometre, Otoklov, Stomacher, Koloni sayıcısı

 

Spektrofotometrik analizler, sterilizasyon, gıdaların homojenizasyonu

için gereklidir.