İçerik Detay

                                                 

 

 

  Spektrofotometre geliştirildiği 1950’li yıllardan itibaren günümüz bilim laboratuvarlarında en çok tercih edilen hassas analitik cihazlardan biri haline gelmiştir.

UV-VIS ve Atomik absorbsiyon Spektrofotometresi organik ve anorganik malzemelerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılan en verimli yöntemlerdir.

Cihaz, bir malzemenin absorbansı ışığın dalga boyuna , ışık yolu uzunluğuna ve konsatrasyonuna bağlı olduğunu ifade eden Lambert- Beer Kanunu üzerine dizayn edilmiştir.

UV VIS Spektrofotometreler ışık kaynağı, monokoromatör, hücre kompartmanı, dedektör, sinyal işleme gibi cihaz içeriklerine göre farklılıklar göstermektedir.

Tek Işın Yollu (Single Beam ) Spektrofotometreler : Referans numune ve örnek numune tek ışın yolu üzerinde ölçülür.

Bölünmüş Işın ( Split Beam ) Spektrofotometreler: Tek ışın kaynağından çıkan ışın splitter ile iki ışına bölünerek 2 farklı dedektör de okunur.

Çift Işın Yollu ( Double Beam ) Spektrofotometreler : Monokromatörden çıkan ışık, eşit şiddette iki demete bölünerek biri örneğe diğeri sadece referansın bulunduğu hücreye gönderilir

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometreler Alevli ve grafit fırın ve hidrür modelleri ile ppm ve ppb düzeyinde analiz yapma imkanı sağlanır.

Atomize edilen numuneden belli dalga boyundaki ışığın geçirilmesi esasına dayanır. 

         

UV-VIS SPEKROFOTOMETRE

PG, Optik Sistem, Dalga boyu, Spektral bant genişliği, bilgisayar kontrol özelliklerine göre değişen modellerde spektorfotometre ürün portföyüne sahiptir.

T60 Seri Spektrofotometreler

T60 2nm sabit spektral bant genişliği olan split beam spektrofotometredir. UV – VİS ve VİS olmak üzere iki farklı seçeneği mevcuttur. Sistem cihaz üzerinden program kartları ile kontrol edilebildiği gibi, yazılım sayesinde bilgisayar üzerinden de kontrol edilebilmektedir. Standart 8 li otomatik küvet tutucu ile birlikte sunulmaktadır.

T70 Seri Spektrofotometreler

T70 2 nm sabit spektral bant genişliği olan UV – VIS Split model ve spektral bant genişliği 0.5, 1, 2 ve 5nm olarak ayarlanabilen UV-VIS split beam spektrofotometre olarak iki farklı ürün çeşidi vardır. Cihaz üzerinden işlemler yapılabildiği gibi yazılım sayesinde bilgisayar üzerinden de kontrol edilebilmektedir. Standart 8 li otomatik küvet tutucu ile birlikte sunulmaktadır.

T80 Seri Spektrofotometreler

T80 2 nm sabit spektral bant genişliği olan UV – VIS Double Beam model ve spektral bant genişliği 0.5, 1, 2 ve 5nm olarak ayarlanabilen UV-VIS double beam spektrofotometre olarak iki farklı ürün çeşidi vardır. Cihaz üzerinden işlemler yapılabildiği gibi yazılım sayesinde bilgisayar üzerinden de kontrol edilebilmektedir. Standart 8 li otomatik küvet tutucu ile birlikte sunulmaktadır.