Markalar
PG INSTRUMENTS-UK

FLAME FOTOMETRE (ALEV FOTOMETRESİ)

Vücut sıvılarında sodyum ve potasyumun kantitatif ölçümü için en çok flame fotometre kullanılır. Lityum normalde serumda bulunmamasına rağmen bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Lityum tuzlan tedavi amaçlı kullanıldığından serum lityum seviyesi ölçülü Fotometri 1929'da Lundegardh tarafından kullanılmıştır. Bu yöntera tüm spektro kimyasal metotların en hızlı ve son derece doğru sonuç veremdir. Flame fotometre ile sodyum, potasyum ve kalsiyum birkaç dakika içinde analiz edilebilir.

Metal iyonları renksiz bir aleve tutulduklarında, o element için spesifik dalga boyunda bir ışın yayarlar: Özel şartlar altında yayılan bu ışığın şiddeti aleve tutulan metal iyonlarının konsantrasyonu ile direkt olarak orantılıdır. Yayılan ışık bir veya daha fazla enerji seviyelerini ve farklı dalga boylarını içerir. Örneğin; sodyum primer olarak 589 nm'de ışık yayar. Elementlerin ölçümü için kullanılan dalga boyları, yeterli yoğunlukta bir spektrumun seçimine bağlıdır. Bu spektrum, seçilen dalga boyunun yakınındaki diğer spektrumlarla interferanstan kurtulmuş ve yeterli sensitiviteye sahip olmalıdır.
Bazı metaller sıradan laboratuvar vakıalarının alevinde nispeten kolay yanarlar. Alevde sodyum sarı renk, lityum kırmızı renk, potasyum viole (mor), rubidyum kırmızı renk ve magnezyum mavi renk üretir. Sabit ve kontrollü koşullar altında her bir atom tarafından üretilen karakteristik dalga boylu ışığın yoğunluğu; direkt olarak yayılan enerjideki atomların sayıları ile orantılıdır.Yani spesifik dalga boyunda oluşan ışığın yoğunluğu numunedeki ilgili maddenin konsantrasyonu ile orantılı olarak artar:

Sodyum gibi kolayca parlayan alkali metallerin çoğunda; solüsyonda var olan atomların sadece %1-5'i alevde parlamayı sağlar. Parlayan atomların bu düşük yüzdeleriyle bile, metot yeterli sensitiviteye sahiptir.

Kalsiyum gibi diğer katyonlar propan-hava alevinde daha az parlarlar. Bu durumda alman alevin miktarı flame emisyon metodu ile analiz için yeterli sensitivite sağlamayabilir, yüksek ısılı alev kullanılarak sensitivite biraz düzeltilebilir. Diğer metal iyonlarının çoğu alevde parlamazlar ve flame emisyon metodu ile ölçümleri imkansızdır.


Bu sitenin E-Ticaret alt yapısı KobiMaster tarafından yapılmaktadır.