SOIF UV-5100H Spektrofotometre-UV/VIS 200-1000 nm- Single Beam

Spektrofotometre dalgaboyu aralığı 190 – 1000 nm. olmalıdır  Optik Sistem - Tek ışın yollu ( Single Beam), mikroprosesör kontrollü ve dijital okumalı olmalıdır.  Tarama Hızı - Kaçak ışık miktarı 220 ve 340 nm. de % 0.5 T’ den az olmalıdır  Dalga Boyu Aralığı - 1 nm.  Dalga Boyu Doğruluğu - 0 - 2.5  Spektral Band Genişliği - 0 - 1999  Fotometrik Ölçüm Tek. - 0.5 Abs. değerinde ± 0.008 Abs. olmalıdır.  Fotometrik Hassasiyet - Cihazın VIS alanı için Halojen ve UV alanı için D2 ampulleri bulunmalıdır.  Baseline Hassasiyet
LS 000 013

 

UV-5100H Spektrofotometre

 

Özellikler

2.5 ' LCD Ekran

Standart eğrilerin ve sonuç gruplarının net bir görüntüsünü vermek için 2.5 LCD ekran ile donatılmıştır.

Standard Eğr

Müşterinin çözümlerine göre çeşitli standart eğriler kurabilir ve bilinmeyen çözümlerin konsantrasyonunu bulabilir.

Deteryum Lamba

UV-5100H, düşük kaçak ışık, fotometrik doğruluk ve değiştirilmesi kolay olan ithal edilmiş deuterium lamba ile donatılmıştır.

Data Çıkış

Ekranda spektrum taraması, kinetik ve çoklu dalga boyu test sonuçlarını görüntülemek için PC'ye bağlı USB portu ile donatılmıştır. Yazılım isteğe bağlıdır

Birden Fazla Sonuç Okuma

Ekran başına 5 sonuç ile dalga boyu, soğurma ve geçirgenliği gösterebilir. Ayrıca 200 sonuç kadar bir hafıza deposuna sahiptir.

Otomatik Dalga Boyu Ayarlama

Kullanıcılar işlem hatalarını önlemek için dalga boyunu otomatik olarak ok tuşlarıyla ayarlarlar.

 

Teknik Özellikler

 

1.     Bu cihaz;  tek ışın yollu ( Single Beam), mikroprosör kontrollü ve dijital okumalı olmalıdır. 128*64 dots geniş LCD ekrana sahip olmalıdır. 

2.     Opsiyonel olarak ilave program ile spektral tarama , kinetik ve diğer okunan değerler bilgisayara aktarılabilmelidir. Firma bu programı ücreti mukabilinde temin edeceğini taahhüt etmelidir. 

3.     4 pozisyonlu  hücre kuyucuğuna sahip olmalıdır. 

   3.   Spektrofotometrenin  1200 çizgi/ mm kalitesinde aynalı monokromatörü bulunmalıdır.

   4.   Spektrofotometre dalgaboyu aralığı  190 – 1100 nm.  olmalıdır. 

   5.   Cihazın spektral slit genişliği  4 nm. ve dalgaboyu hassasiyeti  ± 1 nm. olmalıdır.

   6.   Dalga boyu tekrarlanabilirliği   0,5 nm olmalıdır.

   7.   Kaçak ışık miktarı 200 nm. de   % 0.3 T’ den az olmalıdır.

   8.   Fotometrik ölçüm tip ve değerleri;

           >  Transmisyon     :  %  0 - 200            

           >   Absorbans        :  0,3-  3,0

           >   Konsantrasyon :  0 - 1999                          

           >   Faktör girişi     :  0 - 1999  olmalıdır.

   9.  Fotometrik ölçüm stabilitesi   ± 0.002 Abs. / Saat  olmalıdır. 

 10.  Fotometrik hassasiyet  0.5 % T. olmalıdır.       

 11. Cihazda Tungsten lamba bulunmalıdır.

 12. Boyutları 420*280*180 mm olmalıdır.

 13. Yaklaşık 10 kg ağırlığında olmalıdır.

 14. Cihazın fotodedektörü  Silikon tip olmalıdır.

 15. Cihazın Standart İçerik Listesi;

            *   1 set       Spektrofotometre cihazı

            *   1 ad.       Güç kablosu,      

            *   4 ad.       1 cm. ‘lik  cam küvet

            *   1 ad.       Toz örtüsü,

            *   1 ad.       Kullanım kitapçığı

 16.  Teklif edilen cihaz sisteminin;  CE Belgesi,  ISO 9001  sertifikası olmalı, ve teklif veren firmanın  

        da  TSE tarafından onaylı  genişletilmiş “Hizmet Yeterlik  Belgesi”bulunmalıdır. Distirbütör   

        firmanın TSE belgesinde marka belirtilmiş olmalıdır. 

 17.  Teklif edilen cihazda; fabrikasyon hatalarına karşı   2(İki) yıl ücretsiz  ve  10 yıl da ücreti     

        mukabilinde yedek parça, servis ve bakım garantisi olmalıdır.