SOIF M2 Monoküler Öğrenci Mikroskobu -4 Objektif Yuvalı Achromat-1000x

10x WF  Okulerler - Monoküler; 45° eğimli ve mikroskop gövdesine bağlantı vidası gevşetilmeden 360° dönüşlü olur  Kafa Tipi - WF (Geniş saha)  Görünen Alan - 10x, 40x, 100x  Objektifler - Achromat  Objektif Yapısı - Sonsuz dönüşlü ve her objektif yuvası stoperli olan 3 ad. Objektif için revolveri bulunur  Objektif Revolveri - Tabla boyutları 125x130 mm., ve 50x30 mm. hareketli şaryosu bulunur  Şaryo - Mikroskobun; N.A. = 1.25 olan, ABBE tipi spiral kondansörü bulunur  Kondanser - Mikroskobun; kondansörlü ve gün ışığı filtreli 220V/ 20W Flaman ampullü aydınlatma sistemi bulunur  Aydınlatma - Oküler : 16x  Obsiyonel Aksesuarlar - 1000X  Toplam Büyütme

 

 

M2

 

MONOKÜLER ÖĞRENCİ MİKROSKOBU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.     Mikroskop “Ach” Akromatik  optik sisteme sahip olmalıdır. Monoküler; 45° eğimli ve mikroskop gövdesine bağlantı vidası gevşetilmeden 360° dönüşlü olmalıdır.

 

   2.   WF (Geniş saha) 10x Okülerleri bulunmalı ve F.N. değeri 18   olmalıdır. Monoküler  başlık mikroskop üzerine fabrikada yataklanarak  

         serbestçe 360° dönüşlü olacak şekilde mikroskop gövdesine sabitlenmiş olmalıdır.

 

3.     Sonsuz dönüşlü ve her objektif yuvası stoperli olan 4 ad. Objektif için revolveri bulunmalıdır. Kullanılmakta olan objektif dışındaki diğerleri, kullanıcıya bakar pozisyonda olmalıdır. Objektif özellikleri:

 

      Cinsi                  Büyütme          N.A.           Tipi                        Çalışma Uzaklığı 

          Ach.                     10x             0.25             Kuru                              6.00 mm.

          Ach.                     40x             0.65             Kuru-Yaylı                     0.70 mm.

          Ach.                   100x             1.25             Yağlı-Yaylı                     0.20 mm. olmalıdır.

 

  4.  Tabla boyutları 125x130 mm., ve 50x30 mm.  hareketli şaryosu bulunmalıdır.

                           

5.     Mikroskobun; N.A. = 1.25 olan, ABBE tipi spiral kondansörü bulunmalıdır.

 

6.     Mikroskopta; ayrı ayrı çalışan kaba ve ince ayar düğmeleri gövdenin her iki tarafında  da bulunmalıdır. İnce netlik ayarı 0.002 mm. hassasiyetle ve 0.2 mm/ tur hareketli olmalıdır. Toplam düşey hareket 20 mm. kadar olmalıdır.

 

7.     Mikroskobun; kondansörlü ve gün ışığı filtreli  220V/ 20W LED aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

 

8.     Mikroskop standart içeriği;

 - Mikroskop ana gövdesi,

          - 360° dönüşlü monoküler başlık,

          - 10x WF Oküler,                                                                                                       

          - 4 ad. Ach. Objektif,

          - Gün ışığı filtresi,                                                                                                      

          - Flamanlı ampul,

          - Plastik toz örtüsü,

          - Güç kablosu.

 

9.     Teklif edilen mikroskop sisteminin; CE Belgesi, ISO 9001 sertifikası olmalı, ve teklif  veren firmanın da TSE tarafından onaylı genişletilmiş “Hizmet Yeterlik Belgesi” bulunmalıdır.

 

 10. Teklif edilen cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2(İki) yıl ücretsiz ve 10 yıl da ücreti mukabilinde yedek parça, servis ve bakım garantili

       olacaktır.


Popüler Ürünler