2000’li yılların ötesinde metalik malzemelerin, özellikle çeliklerin kullanımı birçok endüstri sektöründe devam edecektir. Öncelikle hafif kütle konstrüksiyonu ve        boyutsal küçültme eğilimleri tarafından belirlenen teknoloji ve dizayn gereksinmelerine metalik malzemelerde genellikle uygun rafinasyon teknikleri ile ulaşılabilmektedir. Bu rafinasyon teknikleri arasında en önemli konum, malzemelerin parçalara veya takımlara işlenmesi sırasındaki veya öncesindeki ısıl işleme aittir. Isıl işlemin amaçları tamamen birbirinden farklı olabilir. Malzemenin işlemleme ve işleme karakteristikleri geliştirilebilir veya malzemenin durumu değiştirilebilir. Örneğin sertlik, akma mukavemeti, tokluk ve aşınma direnci uygulamadaki çeşitli durumlara göre isteğe bağlı

olarak ayarlanabilir. Isıl işlemin gerçekleştirilmesi bakımından birçok yöntem mevcuttur. İki büyük grup şeklinde basit bir ayrım mümkündür:

 

1. Kimyasal bileşiminde değişiklik olmaksızın malzemenin durumunun değiştirilmesi ve 2. Malzemenin durumunun, yüzey tabakasının kimyasal bileşimindeki değişimle eşzamanlı olarak değiştirilmesi.

 

Linn Sertleştirme ve Menevişleme Fırınları Kullanıcıları’na

 

Bu kılavuzda Linn sertleştirme ve menevişleme fırınları kullanıcılarına genel olarak anlaşılabilir bir tarzda, etkili ve başarılı bir ısıl işlem için rehberlik edecek birçok konu açıklanmıştır. İlk grupta proseslere önem verilmiştir ve parçaların temel olarak ısıtılması ele alınmıştır. Bu grupta tavlama işlemi, sertleştirme, menevişleme ve sıfır-altı menevişleme ile sertleştirme yeralmaktadır. Bu proseslere ilave olarak termokimyasal işlemlerden de

bahsedilmiştir. Her türlü eğitim kurumunun ısıl işlem laboratuvarına ve ısıl işlem şirketlerinin üretim grubuna hitap eden bu el kitabı, Linn High Term firmasının yetkili Türkiye temsilcisi olan AN-KA Analiz ve Kalite Kontrol Cihazları San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından KOÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şadi Karagöz ve Ar. Gör. Enbiya Türedi nin katkılarıyla kullanıcıya destek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Linn sertleştirme ve menevişleme fırınlarına ait birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

  

 

HK: Tavlama, sertleştirme, toz karbürizasyonu ve gerilim giderme için küçük hazneli fırın. Tmax: 1200°C; isteğe bağlı olarak 1300°C’ye kadar çıkabilen,

yukarı ılan kapılı ve inert gaz tipi mevcuttur.

 

KS-S: Kontrollü atmosferde işlem için gaz geçirmez çelik “muffle” donanımlı, ısı rezistanslı hazneli fırın. Tmax: 1050°C. Yeniden yakma tertibatı, egzost,

“burn-off” ve vakum operasyonu, gaz çıkışında soğutma kıvrımı (“trap”) gibi ilave seçenekler.

 

VMK-S: Standart olarak 1050°C’ye, isteğe bağlı olarak 1100°C’ye çıkabilen, ısı rezistanslı, kontrollü atmosferde işlem için gaz geçirmeyen çelik “muffle”a

sahip, su-soğutmalı kapı flanşı olan, fiberlerle izole edilmiş üniversal fırın. İsteğe bağlı olarak 700°C’ye kadar vakum imkanı, “afterburner”, egzost ve

gaz besleme donanımları.

 

KK-U: Çok iyi sıcaklık dağılımlı ve hızlı ısı transferli ısıl işlem için konveksiyon tahrikli hazneli fırın, Tmax: 850°C, isteğe bağlı olarak 950°C.

 

AK/AHK: Menevişleme ve yumuşatma tavlaması için küçük hazneli fırın. Tipik uygulamaları: ısıl

işlem merkezleri, test atölyeleri ve laboratuvarlar. Geliştirilmiş sıcaklık dağılımı için kapıya monte edilmiş bir fan yardımıyla hava dönüşümü ve geliştirilmiş ısı transferi, Tmax: 800°C. Seçenekler: Sıcaklık 950°C’ye yükselebilir; AHK tipinde fansız mil üzerinde dönen ikinci bir kapı, 1200/1300°C’ye kadar çıkabilme, sırasıyla

menevişleme veya sertleştirme için yükleme plakası olanağı.


 

    

Maksimum 6 bar basınca kadar gaz takviyesi ile soğutmalı kontrollü atmosferde veya vakum altında ısıl işlem için veya “brazing” fırını olarak kullanılabilen vakum hazneli fırın. Tmax: 300°C. Seçenekler: Grafit tipi ile 1900°C’ye çıkabilme imkanı, Molibden soğuk duvar tipi ile 1600°C’ye çıkabilme imkanı, Tekrar soğutmalı ve sirkülasyonlu gaz entegrasyon imkanı,Müşteri spesifikasyonlarına göre proses kontrolü.

 

Sürekli tip bantlı fırınla 1100°C’ye veya sürekli tip makaralı ocaklı fırınla 1350°C’ye çıkabilen küçük parçaların (örneğin yaylar) ısıl işlemi için sürekli tip fırın. Seçenekler: Hava sirkülasyonu, bağımsız kılavuz yataklar, “multi-zone” ısıtma.

 

Kesici bıçaklar ve benzer uzun parçaların sertleştirilmesi için 1320°’ye çıkabilen elektrikli fırın. Seçenekler: “Multi-zone” ısıtma, hava sirkülasyonu, iki kapı imkanı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sitenin E-Ticaret alt yapısı KobiMaster tarafından yapılmaktadır.